19 de maig de 2014

LONGITUD, CAPACITAT I MASSA

Coneixem més  les magnituds i unitats de mesura...

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/index1.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/199/html/datos/05_rdi/U09/03.htmRelacionar mesures de longitud
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Matematicas/p141_antigua_01n/index.html

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/medilong/jclic/medilong.jclic.zip&lang=es&title=Mesures+usuals+de+longitud

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Matematicas/p141_antigua_02n/index.html


Cap comentari: