19 de maig de 2014

LONGITUD, CAPACITAT I MASSA

Repassam quines són les unitats de mesura?


Coneixem més  les magnituds i unitats de mesura...

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20070727_3_0120200&secuencia=false

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/index1.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/199/html/datos/05_rdi/U09/03.htm

http://a38a28.wix.com/magnitudes#!__page-2

 I ara veurem més detalladament cadascuna d'aquestes:

LONGITUD
L'altura (centímetres) 
http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/mesurac.swf

Mesura d'objectes: el regle
http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf

Decímetres i centímetres
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/mate3_ud11_centimdecim/frame_prim.swf

Unitats de longitud
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/matematicas/longitud_3/longitud_3.html

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2009091713_7377714&secuencia=false

Relacionar mesures de longitud
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Matematicas/p141_antigua_01n/index.html

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/medilong/jclic/medilong.jclic.zip&lang=es&title=Mesures+usuals+de+longitud

Resolució de problemes
http://www.primaria.librosvivos.net/Averiguar_con_los_datos_de_un_problema_1.html

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Matematicas/p141_antigua_02n/index.html

Avaluació
 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida01.html 

http://www.primaria.librosvivos.net/Autoevaluacion_ud11_tir.html

CAPACITAT

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Las%20magnitudes%20y%20su%20medida/contenido/oa04_que_capacidad/a_ca3_04vf.html

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/matematicas/capacidad_3/capacidad_3.html

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_2/matematicas/medidas01/litro01/litro01.html

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/mate3EP_ud12_medioycuartolitro/frame_prim.swf

http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/capacitatc.swf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23001263/helvia/aula/archivos/repositorio/0/9/html/REPASO%20PRIMARIA/actividad12_1.swf

Avaluació
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida07.html

http://www.primaria.librosvivos.net/Autoevaluacion_ud11_trot.html

MASSA
Instruments de mesura
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2007073113_0230400&secuencia=false#

Grams
http://www.primaria.librosvivos.net/El_gramo_1.html

Pesar
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/pesaesp/jclic/pesaesp.jclic.zip&lang=es

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/balanzanum.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/pesas.html

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/matematicas/masa_4/masa_4.html

Avaluació
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida13.html

http://www.primaria.librosvivos.net/Autoevaluacion_ud12_4.html