26 de maig de 2014

EL VERB - LLENGUA CASTELLANA-

Tens clar què és el verb? Segur que sí i sinó, aquí tens un joc per aprendre-ho!

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/lengua/el_verbo_3/el_verbo_3.html

I ara que ja saps quina paraula és el verb, fixa't amb el temps que succeeixen.

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1095&IdTipoJuego=1

El temps verbal
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/lengua/tiempo_verbal_3/tiempo_verbal_3.html

El verb: infinitiu (no té ni número, persona o temps i acaben en -ar, -er, -ir):

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/len3_u11_actb/frame_prim.swf

El verb: número i persona (si l'acció la realitza una o més persones i quina)
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/len3_u13_act/frame_prim.swf

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/el_verbo/numero_persona/numero_persona.html

El verb: conjugacions (variacions del verb segons la persona, temps, número o mode a què es refereix)
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_Lengua_verboconjugaciones_ud13/frame_prim.swf