27 de juliol de 2020

QUADERN DOCENT I CALENDARI ESCOLAR 20-21

Trobareu dues versions, una amb les festes marcades (les que corresponen al centre on estic) i l'altra sense marcar festes.

I si voleu fer el vostre propi quadern docent, us deix també unes plantilles que us poden servir: