12 de març de 2014

LOS DETERMINANTES

I avui, veurem els determinants en llengua castellana. Aquests són:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/22891806/engaged/determinantes/engage.html

Mirem ara aquests dues presentacions:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa02_es/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa01_es/index.html

I ara ja podem jugar una mica amb els determinants!

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/los_determinantes/
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/len4_u7_act/frame_prim.swf

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Len_ud7_determinantes/frame_prim.swf

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/len3_u9_act/frame_prim.swf

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Len_cas_ud6_articulosydemostrativos/frame_prim.swf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/palabras/determinantes.html

http://www.xtec.cat/~jgenover/usodet0.htm

http://www.xtec.cat/~jgenover/clasdet1.htm