20 de febrer de 2014

ORTOGRAFIA G/J - CASTELLÀ-

I avui toca ortografia de llengua castellana: G/J

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1555&IdTipoJuego=8

http://centros.edu.xunta.es/ceipcampolongo/intraweb/Recunchos/2/Recursos_didacticos_Anaya/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/ortografia/10.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate1/contenido/contenido/lengua_g7_oa02_es/index.html


http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate3/contenido/sd01/sd01_oa05/index.html

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexg.htm


http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate2/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../sd17/sd17_oa02/&maxScore=3&titleODE=.:%20Ga,%20gue,%20gui,%20go,%20gu%20:.

http://www.educa.madrid.org/binary/851/files985/ejergj_n2/pres_n2_gj.htm

http://www.chiscos.net/repolim/lim/gue-ge-gui-gi/gue-ge-gui-gi.html

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/actividades/sopa%20de%20letras/activ_gyj.html

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogu.htm

http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/lengua6/ortografia/gj2.htm

En aquests jocs has de triar la norma ortogràfica que vols treballar, és a dir, selecciona G/J.

http://www.vedoque.com/juegos/ortografia-vedoque.swf?idioma=es

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html

http://www.gominolabs.com/ortografo.html


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/lectoescritura/03.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate2/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../sd17/sd17_oa03/&maxScore=2&titleODE=.: