20 de febrer de 2014

ORTOGRAFIA G/J - CASTELLÀ-

I avui toca ortografia de llengua castellana: G/Jhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate1/contenido/contenido/lengua_g7_oa02_es/index.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio//0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Uso_de_G_J/J_G.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/Ejercicios/gj/gj1.htm

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexg.htmhttp://www.educa.madrid.org/binary/851/files985/ejergj_n2/pres_n2_gj.htm

http://www.chiscos.net/repolim/lim/gue-ge-gui-gi/gue-ge-gui-gi.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/202/html/datos/rdi/U13/02.htm


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/202/html/datos/rdi/U11/02.htm

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/03.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/115/html/datos/10_leng/30_rdi/U11/1103_02.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/115/html/datos/10_leng/30_rdi/U11/1103_01.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/192/html/recursos/U11/recursos/aterrizaje/es_carcasa.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/174/html/interactivo/datos/01_Lengua/act/U10/1002_01.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/174/html/interactivo/datos/01_Lengua/act/U10/1002_02.htm


http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogu.htm

http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/lengua6/ortografia/gj2.htm

En aquests jocs has de triar la norma ortogràfica que vols treballar, és a dir, selecciona G/J.

http://www.vedoque.com/juegos/ortografia-vedoque.swf?idioma=es

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/lectoescritura/03.htm

http://www.edu365.cat/primaria/castella/ortografiate/ortografiate2/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../sd17/sd17_oa02/&maxScore=3&titleODE=.:%20Ga,%20gue,%20gui,%20go,%20gu%20:.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate2/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../sd17/sd17_oa03/&maxScore=2&titleODE=.:

Teoria de l'ús G/J:

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/jota.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ge.htm

Cap comentari: