12 de novembre de 2013

SIGNES D'INTERROGACIÓ I EXCLAMACIÓ

Ja sabeu quan s'han de posar els signes d'interrogació o exclamació? En la llengua catalana és molt fàcil: 
*Sols es posarà el signe d'interrogació al davant, quan sigui una frase molt llarga.

Anem a veure que passa en la llengua castellana: 


A què és fàcil també?  I teniu clara la diferència entre pregunta i exclamació? Practicam una mica?

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/ortografia/01.htm

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/ortografia/05.htm

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Lengua/p52_orto_len3_2c/

Cap comentari: