15 de novembre de 2013

L'ORDRE ALFABÈTIC -ABECEDARI CATALÀ I CASTELLÀ-

Per poder ordenar les lletres de l'abecedari primer l'has d'aprendre! Segur que el saps?

Anam a repassar primer l'abecedari català:
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosjclic/catala/cm/labecedari.htm

Molt bé! Ara estàs preparat per fer els següents jocs!

http://lasenalla.net/arxius/abc1/abc1.html

http://lasenalla.net/arxius/abc2/abc2.html

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/alfabet2/jclic/alfabet2.jclic.zip&lang=ca&title=L%27alfabet+2

http://genmagic.org/lengua3/oa1c.swf
-pots elegir català o castellà- 

Ves a ordenar paraules 
I ara anam a practicar amb l'abecedari castellà.


http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/SANTILLANA/Libro_Media_Santillana_lengua_segundo/data/ES/RECURSOS_GENERALES/PDI/recursosGenerales/generadores/alfabeticamente.swf


http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=394&IdTipoJuego=8


http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=163&IdTipoJuego=1

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=205&IdTipoJuego=1


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ordenalf/jclic/ordenalf.jclic.zip&lang=es&title=Orden+alfab%E9tico

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/abecedar/jclic/abecedar.jclic.zip&lang=es&title=Abecedario