22 d’octubre de 2013

NÚMEROS DE TRES XIFRES

Anam a conèixer bé els números de tres xifres! (recursos en castellà)

  • Representa amb l'àbac el número que t'indica
  •  Escriu el número que es representa a l'àbac
  • Lectura i descomposició
  •  Quin valor té cada xifra?

  •  Compara els números: major/menor
  •  Escriptura dels números de tres xifres

  •  Relaciona els números amb la seva escriptura
  •  Ordena de menor a major.
  •    Repàs de tot el que has après dels números de 3 xifres