15 de maig de 2013

EUROS I CÈNTIMS: BITLLETS I MONEDES

Practicam una mica amb els euros i cèntims?
  

  •  El preu exacte: introdueix el preu exacte dins la caixa
  • Caixa registradora: realitza les operacions necessàries amb els euros i cèntims d'euro per resoldre el problema