22 d’abril de 2013

ORTOGRAFIA CATALANA

Per seguir practicant l'ortografia catalana, aquí teniu dos enllaços:
  • Dictats en línia: els trobareu en text escrit i amb arxiu de so. A cada nivell ens especifica quines grafies es volen treballar.

  • BAL: biblioteca d'aplicacions lèxiques, dirigit al cicle superior de primària i a secundària