28 de novembre de 2012

JOCS ORALS

Ser joc i paraula, cada mes un joc oral més, és un conjunt de materials didàctics que fomenten l’expressió i la comprensió oral de la llengua catalana en l’educació primària.

Un projecte que ens ofereix molts recursos per treballar oralment la llengua catalana d'una manera lúdica i, alhora, atendre la diversitat lingüística i cultural de les aules.Els autors d'aquesta recopilació de jocs orals són Felipa Flexas Vives, Catalina Quetglas Sureda i Magda Solanas i Mestre i l'edició és del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció exterior de la cultura de les Illes Balears juntament amb les Conselleries d'Educació i Cultura i d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern Balear.