13 de març de 2011

PICTOGRAMES

Si necessitau pictogrames:
Portal aragonès que conté molts materials i eines  que es poden descarregar.


Recull de pictogrames classificats per categories o ordenats alfabèticament (en anglès)

 Pictogrames SPC, PEAPO, PECS i molts més.