21 de febrer de 2013

DÈFICIT D'ATENCIÓ

Si voleu treballar el dèfict d'atenció, al portal AGREGA hi podem trobar tres jocs didàctics ben interessants.