8 de desembre de 2012

EL JOC DE LES OPERACIONS

Des de l'Edu365, un joc de càlcul mental. Has d'anar fent les operacions de suma, resta o multiplicació (segons l'opció que hagis elegit) per aconseguir el número que ens demana.