22 de novembre de 2012

OPERA I COMPARA

Un joc per anar fent operacions de suma i resta i comparar els dos nombres amb els signes d'igual, major o menor.

Trobat al portal d'educació de GOBIERNO DE CANARIAS.