26 d’octubre de 2012

EL COFRE DE LAS PALABRAS

Al portal JYCL trobareu el COFRE DE LAS PALABRAS, una aplicació diferent per a cada cicle d'educació primària. Amb aquest jocs podreu practicar l'ortrografia i altres continguts de llengua castellana (punts i comes, interrogació, contraris, síl·laba tònica...)
Primer cicle

Segon cicle

Tercer cicle