12 d’octubre de 2011

COMPTAR de 2 en 2, de 5 en 5 i de 10 en 10

Ja saps comptar de 2 en 2? Prova-ho! 
 

I de 5 en 5?

I per últim... de 10 en 10?

Massa fàcil? Intenta ara fer-ho compta enrera...

De 2 en 2

De 5 en 5 

De 10 en 10

Trobat a: http://resources.oswego.org/games/