22 de juliol de 2011

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

"Letras" és un programa de discriminació autiditva i visual de fonemes i grafemes.
Tot i que està dirigit a l'alumnat d'educació infantil, també pot ser molt útil per aquells alumnes de primària per treballar la lecto-escriptura i consciència fonològica.
Hi trobareu diferents jocs: de discriminació auditiva, visual i també practicareu el traç de les grafies.


El recurs està en castellà (tenir-ho en compte ja que es treballa amb el so de les lletres i ja sabem que en català algunes sonen diferent) i si anau a la web del MEC, el podeu descarregar al vostre ordinador.